สำรองห้องพัก
+886 225551130
สำรองห้องพัก

สถานที่น่าสนใจ

  • 2015大稻埕音樂情人節9
  • taipei station
  • 剝皮寮

ไทเป

สถานที่น่าสนใจ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

ร้านอาหาร

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

ขนส่งสาธารณะ

ดูเพิ่มเติม
ซ่อนบางส่วน

เวลาเปิดทำการ

...ดูเพิ่มเติม
Close